banner_ambacht11.jpg 30547-1_SFB-nieuwe-header2.jpg banner_ambacht21.jpg 30547-1_SFB-nieuwe-header1.jpg banner_personeel.jpg
1 2 3 4 5

Oproep

17-08-2017

Indien u momenteel een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering ontvangt van Interpolis/Achmea dan is het mogelijk dat uw uitkering stopt bij de leeftijd van 65 jaar terwijl u nog geen AOW-uitkering ontvangt.

Wijziging loontabellen

Als gevolg van de wijzigingen in de Wet Minimumloon per 1 juli 2017 moeten een tweetal loontabellen uit de cao worden aangepast. Het gaat om de loontabel voor Personeel Commercie (Hoofdstuk 3) en de loontabel Salarisschaal 1A (Bijlage F).

Veilig en Gezond werken

31-07-2017

Veilig en gezond werken is het belangrijk om goed te kunnen presteren. Het platform www.veiligengezond.com toont informatie over veilig, gezond en stofvrij werken in de bakkerijbranche. Het platform is mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

CAO-onderhandelingen nog niet hervat

31-07-2017

Na het afbreken van de cao-onderhandelingen op 20 januari 2017 hebben de werkgevers-organisaties NVB/NBOV en de werknemers-organisaties FNV/CNV Vakmensen op 13 juni 2017 hun ideeën en wensen over de cao met elkaar gedeeld. 

ZoekenWelkom op Bakkerspedia: de interactieve databank van de bakkerij waar vakkennis kan worden gehaald, gebracht, gedeeld en ontwikkeld. Het levert een bijdrage aan het behoud en de kennisontwikkeling van theoretische vaktechniek.