banner_ambacht11.jpg 30547-1_SFB-nieuwe-header2.jpg banner_ambacht21.jpg 30547-1_SFB-nieuwe-header1.jpg banner_personeel.jpg
1 2 3 4 5

Oproep

17-08-2017

Indien u momenteel een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering ontvangt van Interpolis/Achmea dan is het mogelijk dat uw uitkering stopt bij de leeftijd van 65 jaar terwijl u nog geen AOW-uitkering ontvangt.

 
 

Wijziging loontabellen

Als gevolg van de wijzigingen in de Wet Minimumloon per 1 juli 2017 moeten een tweetal loontabellen uit de cao worden aangepast. Het gaat om de loontabel voor Personeel Commercie (Hoofdstuk 3) en de loontabel Salarisschaal 1A (Bijlage F).

 

Denk mee over de toekomst van de bakkerijopleidingen

30-01-2018

Aan bakkers worden steeds hogere eisen gesteld. Een opleiding boulanger niveau 4 kan verdere professionalisering van het vak betekenen. Om te bepalen of er behoefte aan zo’n opleiding is, en hoe die eruit zou moeten zien, vragen wij u om een online enquête in te vullen. 

Nieuwe CAO-tekst gereed

17-11-2017

Op maandag 23 oktober 2017 hebben werkgeversorganisaties NVB/NBOV en de werknemersorganisatie CNV Vakmensen overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO Bakkersbedrijf. De achterban van werknemersvereniging FNV heeft het gewijzigd  eindbod van NVB/NBOV afgewezen.

ZoekenWelkom op Bakkerspedia: de interactieve databank van de bakkerij waar vakkennis kan worden gehaald, gebracht, gedeeld en ontwikkeld. Het levert een bijdrage aan het behoud en de kennisontwikkeling van theoretische vaktechniek.