Persoonlijke opleidingsvoucher

11-04-2019

In 2018 hebben de cao-partijen een persoonlijke opleidingsvoucher (€ 200,- bij fulltimedienstverband, parttimers ontvangen een evenredig gedeelte hiervan) aangeboden aan alle werknemers in dienst van een (banket)bakkersbedrijf. Aan het einde van het jaar stond het aantal aanvragen voor een persoonlijke opleidingsvoucher op 77. 

Op 19 maart 2019 hebben cao-partijen het voornemen uitgesproken om de regeling in 2019 voort te zetten en tegelijk te evalueren in een cao-werkgroep Duurzame inzetbaarheid.  

Hoe deze voucher gebruiken?
De voucher kan worden gebruikt voor opleidingen, trainingen of cursussen waardoor je kan groeien in je (toekomstig) werk binnen of buiten de (banket)bakkerij. Het bestuur van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf bepaalt daarom na ontvangst van het aanvraagformulier of de opleiding, training of cursus inderdaad een toegevoegde waarde hiervoor heeft.

Hoe deze voucher aanvragen?
Het digitale aanvraagformulier voor de opleidingsvoucher is te vinden op de website.

Voorwaarden en bijzonderheden
  • 1 voucher per opleiding/training of cursus per werknemer.
  • Aanvang opleiding/training in kalenderjaar 2019.
  • De kosten van trainingen van de Nationale Bakkerij Academie (NBA) worden met de voucher vergoed tot 45% van de kosten plus btw. De waarde van de voucher kan dan mogelijk hoger zijn dan € 200,-.
  • De voucher geldt niet naast of bovenop gesubsidieerde opleidingen, trainingen of cursussen.
  • Na bevestiging van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB) vermeldt je werkgever de persoonlijke opleidingsvoucher als een gerichte vrijstelling in de salarisadministratie.
  • Het SFB stelt vast dat opleiding/training is gevolgd (bewijs van deelname).
  • Uitbetaling vindt plaats na aanleveren van de factuur/het bewijs van deelname. Wanneer dit niet binnen 6 maanden na afronding opleiding/training gebeurt, vervalt het recht op een vouchervergoeding. 
  • Persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld (anders dan voor controlewerkzaamheden van accountant en Belastingdienst). Persoonsgegevens worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de uitvoering van de regeling persoonlijke opleidingsvoucher, tenzij werknemer hiervoor uitdrukkelijk (per e-mail) toestemming verleent.