Bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf bestaat uit de volgende leden:
  • Adem Akdeniz, voorzitter
  • Joost Rekker, vicevoorzitter
  • Henk van Beers, bestuurslid
  • Gé Hendricksen, bestuurslid
  • Wim Kannegieter, plaatsvervangend bestuurslid, penningmeester
  • Marie-Hélène Zengerink, plaatsvervangend bestuurslid