CAO Bakkersbedrijf 1 april 2019

De nieuwe cao-tekst en -loontabellen met toeslagen zijn hier beschikbaar. De cao loopt van 1 april 2019 t/m 31 juli 2020. De cao-tekst is op 18 juni 2019 aangemeld bij het Ministerie van SZW. Per 20 juni 2019 heeft de cao-tekst formeel de status van cao (artikel 4 lid 3 Wet op de Loonvorming (WLV). De integrale teksten van de cao worden tevens gepubliceerd op deze website.

Let op!
Per abuis stond in de loontabel per 1-1-2020 Ambachtelijke bakkerij (Algemeen, financieel, administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek, productie en technische dienst) een onjuist uurloon (€ 16,14, schaal 4, functiejaar 10) vermeld.

Dat moet € 15,94 zijn en is in bijgaande Pdf-documenten verwerkt.

AVV
Het verzoek tot algemeen verbindend verklaring (avv) van de cao is ingediend op 28 juni 2019. Vanwege een discussie over de inhoud van de loontabellen (21-/22-jarigen) is een avv-procedure tot nader bericht aangehouden. De cao-partijen (GO Bakkersbedrijf) bespreken dit op maandag 16 september 2019. U wordt via deze website op de hoogte gehouden.


De cao-artikelen die niet voor algemeen verbindend verklaring zijn voorgedragen vindt u in onderstaande pdf (CAO BAKKERSBEDRIJF EN BIJLAGEN 1 APRIL 2019 – AVV – gerenvoieerde tekst).

Aanpassing lonen (structureel):
  • Ambachtelijke bakkerijen 2,25% per 01/14-07-2019 en 1% per 01-01-2020/29-12-2019
  • Industriële bakkerijen 2,5% per 01/14-07-2019 en 1% per 01-01-2020/29-12-2019