Enquête onder NBOV-leden over kennistekort

15-04-2020

Regelmatig bespreken onderwijs en bedrijfsleven of het nodig is om een of meer kwalificatiedossiers te actualiseren. De kwalificatiedossiers informeren de leerbedrijven en het mbo over de eisen die aan de beginnende beroepsbeoefenaar worden gesteld. Elk dossier bevat kerntaken en werkprocessen die leiden tot een diploma. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar, en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen.

Het onderwijs heeft aangegeven dat er behoefte is aan een onderzoek naar het kennistekort dat het bedrijfsleven meldt, maar het is nog niet duidelijk hoe zo’n onderzoek eruit moet zien. De NBOV-commissie Onderwijs wil eerst een enquête onder de NBOV-leden houden. Daarmee wil de commissie in kaart brengen voor welke taken en verantwoordelijkheden een kennistekort bij beginnende beroepsbeoefenaren wordt geconstateerd. Dat gebeurt aan de hand van de functieomschrijvingen die in de CAO Bakkersbedrijf zijn uitgeschreven.

U wordt van harte uitgenodigd om hierover in uw ROBO met docenten en leerbedrijven te spreken.