Aanvragen Subsidieregeling Praktijkleren

15-04-2020

Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. 

Tot 2023 stelt het ministerie jaarlijks subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de onderwijscategorieën was in 2019 als volgt:
Categorie Bedrag
Vmbo/VSO/PRO € 1,3 miljoen
Mbo  € 196,8 miljoen
Hbo  € 3,1 miljoen
Promovendi/toio's € 2,8 miljoen
Aanvraag
Op basis van de voorgaande jaren is de verwachting dat het leerbedrijf een aanvraag voor het school-of studiejaar 2019/2020 kan indienen van begin juni 2020 tot en met medio september 2020. Houd daarvoor de website www.rvo.nl goed in de gaten.