Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming – meerjarenontwikkeling

15-04-2020

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf heeft in het kader van de Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming (BPV) in 2019 een totaalbedrag van € 754.442 uitgekeerd aan 539 leerbedrijven en € 12.210 startersbijdrage aan 58 leerlingen; 1101 leerbedrijven hebben geen BPV-subsidie aangevraagd.