Introductie Orba

Een korte uitleg over Orba, het nieuwe functiewaarderingssyteem voor de bakkerijsector, is hier te volgen. Orba is een methode om functies te beschrijven, onderling op niveau met elkaar te vergelijken en te koppelen aan salarisschalen.