Salarisberekening: twee voorbeelden

In het vorige filmpje heeft u kunnen zien hoe u, op basis van een salarisschaal, een salaris berekent. In dit  filmpje wordt dit toegelicht lichten aan de hand van twee rekenvoorbeelden.