Bezwaar en beroep

Als uw werknemer het niet eens is met zijn functieomschrijving of indeling in de salarisschaal, kan hij  bezwaar maken. Gezamenlijk gaat u dan in goed overleg op zoek naar een oplossing. In Bijlage F van de CAO staan voorschriften over de wijze waarop overleg en behandeling van het geschil in het bedrijf moet plaatsvinden. Deze film laat in het kort zien hoe dat werkt.