Referentiefuncties

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf heeft ervoor gekozen de referentiefuncties in een Word-format beschikbaar te stellen. Hierdoor kunt u als gebruiker de referentiefuncties gemakkelijker als uitgangspunt gebruiken om de eigen bedrijfsfunctieomschrijving op te stellen of aan te passen.

Van referentiefunctie naar bedrijfsfunctie
Het is belangrijk om vast te stellen dat er geen eisen zijn gesteld aan het format of de inhoud van bedrijfsfunctieomschrijvingen. Wel dient uw bedrijfsfunctieomschrijving voldoende handvatten te bieden om op een gefundeerde manier het niveau vast te stellen (en te toetsen). Hoe uitgebreid u de omschrijving maakt, is dus uw eigen keuze. Wanneer u gebruik wenst te maken van de referentiefuncties als uitgangspunt voor uw bedrijfsfunctieomschrijvingen stellen we het volgende proces voor:
 1. Kies en bestudeer de referentiefunctieomschrijving die het best aansluit op hetgeen u verwacht van de functie waarvoor u een omschrijving wilt maken. Hiertoe is voorgesorteerd op een achttal functiegroepen (functiefamilies). Wanneer er sprake is van een zgn. NOK bij de referentiefunctie, adviseren we u ook hiernaar te kijken.
 2. Omschrijf de “kenmerken van de functie” op basis van uw bedrijfssituatie. Indien beschikbaar, maak hiervoor tevens gebruik van de NOK voor de betreffende functie.
  - Voeg (relevante) aanvullende werkzaamheden toe.
  - Schrap niet van toepassing zijnde werkzaamheden.
  - Nuanceer formuleringen.
  - Pas de referentiefunctie aan naar de gewenste eigen bedrijfssituatie. Specifieke in te vullen / te controleren velden zijn in het document in geel aangegeven.
 3. Bespreek de concept-bedrijfsomschrijving met (afvaardiging van) functiehouders.
 4. Stel de bedrijfsomschrijving waar nodig bij en stel deze vast (MT/directie).
 5. Onderteken de omschrijving als werkgever (voor akkoord) en medewerker (voor gezien).
Competentiebibliotheek
Hierin kunt u overzichtelijk per opleidingsniveau zien wat de bijbehorende kenmerken en competenties zijn.
Indelingsbesluit Orba
Op dit formulier kunt u aangeven hoe de huidige bedrijfsfunctie per 1 januari 2013 wordt ingedeeld volgens het Orba-systeem.
Orba vragenformulier
Deze vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in de inhoud van een functie. Het gaat hierbij niet om een gedetailleerde opsomming van taken, maar om de hoofdlijnen. De leidinggevende bepaalt uiteindelijk de inhoud van de functie.