Dispensatie van Adviescommissie

De werkgeversverenigingen NBOV en NVB en de werknemersverenigingen FNV en CNV Vakmensen hebben vastgesteld dat salarisschaal 1 de laagste schaal is voor de bedrijfsfuncties in de bakkerijsector. Het is echter mogelijk dat een bedrijfsfunctie qua aard en inhoud ‘te licht’ is voor de referentiefuncties Assistent ambachtelijke bakkerij I (P.02) en Productiemedewerker I (P.07). Wat kunt u hieraan doen?

De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden biedt maatwerk door het verlenen van een voorwaardelijke dispensatie op de toepassing van salarisschaal 1 en in plaats daarvan salarisschaal 1A toe te passen. De dispensatie wordt verleend met, onder andere, de voorwaarde dat de bedrijfsfunctie qua aard en inhoud aangesloten is en blijft op de referentiefunctie: Algemeen medewerker productie/inpak (P.09).

Onderaan dit artikel treft u de volgende documenten aan:
  • Aanmeldingsformulier;
  • Referentiefunctie: “Algemeen medewerker productie/inpak (P.09)”;
  • Loonschaal1A.
U kunt uw dispensatieverzoek (aanmeldingsformulier) richten aan:

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden
Antwoordnummer 4092
3500 VB Utrecht
aca@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl